Forside‎ > ‎Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesmøder 2013

23. september 2013 kl. 20:00 hos Jimmy

Referat:

 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Meddelelser:
  1. Der er kommet en regning for 3 rørgennemføringer i et badeværelse.
 4. Status på opgaver
  1. Der er kommet svar fra kommunen om cykelstativer. Vi er i dialog med dem om den endelige udformning og godkendelse.
  2. Der er ikke kommet svar vedrørende fugtskjolder opstået før tagrenoveringen.
  3. Jimmy kontakter ComX om etablering af NT boks i kontor.
  4. Der er opsat HFI i varmecentral.
  5. Bestyrelsen skal have et kort kursus i varmecentralen.
 5. Varmecentral:
  • Varmecentralen blev renoveret i juni måned. Vi kan allerede se at den nye temperatur styring virker, og at der er en markant strømbesparelse på pumperne.
 6. Renovering 2013:
  • Vi arbejder på et møde med pjp om udbudsmateriale.
  • Bestyrelsen arbejder på at projektet går igang i løbet af foråret. det nærmere tidspunkt afhænger af hvornår nattefrosten stopper.
 7. Næste møde: 31. oktober.
 8. Evt:
Opgaver:

 • Vi venter med rydning af de sidste pulterrum til renoveringen går igang.
 • Addresse skilte på opgangsdøre venter til efter renoveing.
 • Jimmy kontakter ComX om etablering af NT boks i kontor.
 • Bestyrelsen skal have et kort kursus i varmecentralen.
 • Vi skal indhente priser på brandalarmer på alle etager.
 • Lars opdaterer vedtægterne på websiden.
 • Lars kontakter kommunen vedrørende cykelstativer.
  22. maj 2013 kl. 20:00 hos Nikolaj
  Referat:
  1. Referent: Lars
  2. Referat fra sidst: Godkendt
  3. Meddelelser:
   1. Der har været indbrud i en lejlighed: Lars har leveret forsikringsoplysninger til beboeren.
  4. Status på opgaver:
   • Kig efter at hastigheden på ComX internet opgraderes uden omkostninger da vi har accepteret kontraktændringen
   • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovation
   • Jimmy kontakter flyttefirma
   • Adresseskilte til dørene, afventer GF
   • Nikolaj sender en forespørgsel til Gårdlauget om de vil have mulighed for ComX Internet og telefoni i viceværtkontor, i så fald vil vi bekoste opsætningen af stik, men ikke drift.
   • Jimmy Elektrikker og får sat HFI op i varmecentral. Bjarne kontakter Amager Elservice om pris
   • Nikolaj kontakter lejlighed for besigtigelse af radiator montering med VVS mand.
   • Lars kontakter Katrine om budget på vedligeholdelse af vinduer i gården. Skal der stillads op eller kan det klares fra lifte?
   • Lars konstruerer et regneark med budgetter og konsekvens for den enkelte lejlighed.
   • Jimmy laver side på nettet om renovering 2013.
  5. Varmecentral
   • Tilbudet er accepteret, og kontrakt underskrevet og sendt tilbage.
   • Vi forventer at det sker i løbet af juni.
  6. Renoveringsprojekt.
   • Vi har fået få svar tilbage på forespørgsel om vinduers alder.
   • Lars arbejder videre med budgetterne
   • Jimmy foreslår møde med Qvortrup 14. eller 21. juni kl. 16:00 om ekstraordinær generalforsamling.
   • Lars skriver til Katrine og spørger om budget for renovering af vinduer til gårdsiden.
   • Hvordan vil vi håndtere en forhøjelse af fællesudgifter. Vi diskuterede det frem og tilbage og besluttede at det bliver taget op til den næste ordinære generalforsamling. Det er altså IKKE noget der bliver en del af beslutningen om denne renovering.
   • Nikolaj starter et bilag til ekstraordinær generalforsamling om bestyrelsens motivation for valg af emner for renovering af ejendommen.
   • Jimmy tilføjer billedemateriale på hjemmesiden.
  7. Næste møde:
   • Besluttes pr. mail når vi kender datoen for møde med Qvortrup.
  8. Evt.
  Opgaver:
  • Kig efter at hastigheden på ComX internet opgraderes uden omkostninger da vi har accepteret kontraktændringen
  • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovation
  • Jimmy kontakter flyttefirma
  • Adresseskilte til dørene, afventer GF
  • Nikolaj sender en forespørgsel til Gårdlauget om de vil have mulighed for ComX Internet og telefoni i viceværtkontor, i så fald vil vi bekoste opsætningen af stik, men ikke drift.
  • Jimmy Elektrikker og får sat HFI op i varmecentral. Bjarne kontakter Amager Elservice om pris
  • Nikolaj kontakter lejlighed for besigtigelse af radiator montering med VVS mand.
  • Lars kontakter Katrine om budget på vedligeholdelse af vinduer i gården. Skal der stillads op eller kan det klares fra lifte?
  • Lars konstruerer et regneark med budgetter og konsekvens for den enkelte lejlighed.
  • Jimmy laver side på nettet om renovering 2013.
  • Jimmy laver oplæg til en rundskrivelse omkring åbning af gadedøre.
  6. maj 2013 kl. 19:00 hos Lars
  Dagsorden:
  1. Referent: Lars
  2. Referat fra sidst: Godkendt
  3. Meddelelser:
   • Bestyrelsen har kigget på om det er interessant at skifte el selvskab for fællesstrømmen, det er ikke interessant på nuværende tidspunkt.
   • Vi accepterer ComX ændring af kontrakten.
  4. Status på opgaver
   • Lars svarer kommunen på mail vedrørende lovliggørelse af cykelstativer. Og ansøgning er indsendt.
   • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovation, afventer
   • Jimmy kontakter flyttefirma, afventer
   • Nikolaj køber adresseskilte til dørene, afventer beslutning på ekstraordinær generalforsamling
   • Jimmy kigger på en IT politik hvis vi vil etablere internetforbindelse i kontoret i kælderen, Bill er kontaktet. Vi sender en forespørgsel til Gårdlauget om de vil have mulighed for ComX Internet og telefoni i viceværtkontor, i så fald vil vi bekoste opsætningen af stik, men ikke drift.
  5. Isolering af tekniske installationer
   • Vi venter med at tage stilling til isolering til vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling, da det indgår i de forbedringer vi skal stemme om.
  6. Varmecentral.
   • Vi har fået et udkast til en kontrakt med HM VVS. Vi accepterer. Jimmy sender kontrakten tilbage.
   • Jimmy kontakter elektrikker om opsætning af HFI i varmecentral.
   • HM VVS kigge på radiator opsætningen i stuelejlighed der har problemer med varmen.
  7. Renoveringsprojekt:
   • Vi skal have et budget på vedligeholdelse af vinduer mod gården.
   • Alle budgetter skal indeholde vinduer mod gaden.
   • Vi arbejder med 4 budgetter: 
    • Vinduer gade, vinduer gård, diverse
    • Vinduer gade, diverse
    • Vinduer gade, reduceret diverse
    • Vinduer gade
   • Katrine: En energiberegning baseret på isoleringsværdien i en gammel rude kontra en ny rude.
   • Vi vil planlægge et møde med Qvortrup og Katrine hvor vi taler vores oplæg til materialet igennem.
   • Lars laver regneark med budgetter i dropbox.
  8. Ekstraordinær generalforsamling:
   • Dato fastsættes når vi har alt materalet færdigt.
  9. Næste møde: 22. maj kl 20: hos Nikolaj
  10. Eventuelt:
  Opgaver:
  • Kig efter at hastigheden på ComX internet opgraderes uden omkostninger da vi har accepteret kontraktændringen
  • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovation
  • Jimmy kontakter flyttefirma
  • Adresseskilte til dørene, afventer GF
  • Nikolaj sender en forespørgsel til Gårdlauget om de vil have mulighed for ComX Internet og telefoni i viceværtkontor, i så fald vil vi bekoste opsætningen af stik, men ikke drift.
  • Vi skal varsle beboerne at vi renoverer varmecentral og at vi i den forbindelse tømmer vandet af anlæget, og det vil være oplagt at skifte radiatorventiler.
  • Jimmy Elektrikker og får sat HFI op i varmecentral.
  • Jimmy kontakter 123 byggetilbud om nye tilbud på isoleringsopgaver
  • Jimmy kontakter HM VVS  for at få igangsat renovering af varmecentral. 
  • Nikolaj kontakter lejlighed for besigtigelse af radiator montering med VVS mand.
  • Lars kontakter Katrine om budget på vedligeholdelse af vinduer i gården. Skal der stillads op eller kan det klares fra lifte?
  • Lars konstruerer et regneark med budgetter og konsekvens for den enkelte lejlighed.
  • Jimmy laver side på nettet om renovering 2013.
  15. april 2013 kl. 20:00 på Kareten
  Referat:
  1. Referent: Lars
  2.  Konstituering. Bestyrelsen konstituerede sig med Lars som formand.
  6. marts 2013 kl. 19:00 hos Nikolaj
  Referat:
  1. Referent: Lars
  2. Referat fra sidst: Godkendt
  3. Meddelelser.
  4. Status på opgaver:
   1. Opgaven med dørtelefonen er løst.
   2. Internet i Kontor: Det koster 2500 at etablere internet stik i kontoret. Det dækker kabel + NT boks + arbejdsløn. Månedlig ugift ca. 160 kr for internet og telefoni.
   3. Navne på postkasserne er blevet registreret og nye dymoer er udleveret.
   4. Nikolaj har lavet udkast til skrivelse til udlevering ved skift af beboere.
   5. Lars har kontaktet PJP med hensyn til cykelstativer.
   6. Jimmy har afleveret papirer på 1. års gennemgang til PJP
   7. Lars har kigget på om det er muligt at sætte nyhedsmail op på ændringer på hjemmesiden.
  5. Isolering af tekniske installationer:
   • Jimmy kontakter 123 byggetilbud da vi kun har fået 1 tilbud
   • Tilbudet lyder på ca. 100000 for total isolering af rør og installationer
  6. Varmecentral
   1. Jimmy laver udkast til kontakt til HM VVS. Vi vil gerne have en kontrakt på arbejdet og at det bliver sat igang.
  7. Generalforsamling: Vi taler om de ting vi skal huske til dagsordenen.
  8. Næste møde: 29. april kl. 19:00
  9. eventuelt
  Opgaver
  • Nikolaj kigger på dørtelefon med problemer.
  • Jimmy taler med ComX om hvilke muligheder vi har for at få tilslutning af internet i kontoret.
  • Jimmy skriver til alle med mærkelige markater på postkasserne med en ny dymo med navnene.
  • Nikolaj laver udkast til besked ved ændringer af lejere.
  • Jimmy har kontaktet flyttefirma, men de vender ikke tilbage. Jimmy kontakter et andet firma.
  • Nikolaj køber adresse skilte til dørene.
  • Jimmy kontakter Qvortrup
  • Jimmy kontakter PJP
  • Lars laver udkast til ansøgning og tegning om lovliggørelse af cykelstativer.
  • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovationen.
  • Jimmy sender papirer på accept af 1. årsgennemgangen tilbage til PJP
  • Lars kigger på om det er muligt at sætte nyhedsmail op vedrørende ændringer på hjemmesiden.
  23. januar 2013 kl 19:00 hos Jimmy

  Tilstede: Lars, Jimmy og Nikolaj
  Referat
  1. Referent: Lars
  2. Referat fra sidst: Intet at bemærke
  3. Meddelelser:
   • Henvendelse vedrørende dørtelefon. Nikolaj kigger på det og bestiller elektrikker hvis det er nødvendigt.
   • Klage over kold stuelejlighed. Vindue i kælder blev lukket og der blev skruet op for varmen i varmecentralen.
   • Gammel hosting løsning løber ud, vi forlænger den ikke.
   • Internet i vicevært kontor. Jimmy taler med ComX om hvilke muligheder vi har.
   • ComX vil gerne forlænge vores opsigelsesvarsel, vi venter på deres udkast.
  4. Status på opgaver fra sidst: Endnu ikke udførte opgaver er stadig på listen.
  5. Renovering af varmecentral:
   • HM VVS mødte forberedte op.
   • HM Gav gode svar på forskellene på de 2 tilbud vi har fået.
   • Vi arbejder mod at renovere varmecentralen i foråret, både VVS og El.
  6. Vedligeholdelse:
   • Jimmy kontakter PJP med afklaring på enkelt punkter i de fremsendte budgetter.
   • Jimmy kontakter Qvortrup med henblik på et møde vedrørende generalforsamlingen og den afstemning der skal være om fremtidig vedligeholdelse.
  7. Cykelstativer:
   • Lars laver udkast til ansøgning og tegning.
  8. 1.års gennemgang af Tagrenovering med PjP.
   • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovationen.
   • Jimmy sender papirer på accept af 1. årsgennemgangen tilbage til PJP
  9. Gårdlauget:
   • Næste møde onsdag den 6. februar.
  10. Generalforsamling
   • Mulige Datoer: 15, 17, 18 eller 29 april.
   • Hvis ejerne ønsker noget behandlet på generalforsamlingen skal bestyrelsen gøres opmærksom på dette inden 15. februar. 
  11. Næste møde: 6. marts kl. 19:00
  12. Eventuelt
   • Lars kigger på om det er muligt at sætte nyhedsmail op vedrørende ændringer på hjemmesiden.
  Opgaver
  • Nikolaj kigger på dørtelefon med problemer.
  • Jimmy taler med ComX om hvilke muligheder vi har for at få tilslutning af internet i kontoret.
  • Jimmy skriver til alle med mærkelige markater på postkasserne med en ny dymo med navnene.
  • Nikolaj laver udkast til besked ved ændringer af lejere.
  • Jimmy har kontaktet flyttefirma, men de vender ikke tilbage. Jimmy kontakter et andet firma.
  • Nikolaj køber adresse skilte til dørene.
  • Jimmy kontakter Qvortrup
  • Jimmy kontakter PJP
  • Lars laver udkast til ansøgning og tegning om lovliggørelse af cykelstativer.
  • Jimmy kontakter beboer med gamle fugtskjolder opstået før tagrenovationen.
  • Jimmy sender papirer på accept af 1. årsgennemgangen tilbage til PJP
  • Lars kigger på om det er muligt at sætte nyhedsmail op vedrørende ændringer på hjemmesiden.