Forside‎ > ‎Altanprojekt‎ > ‎

Tidslinje altanprojektet

9. august 2010

Tilbagemelding på 1. års gennemgang modtaget fra Peter Jahn.

7. december 2009

Ibrugstagnings-tilladelse fra Københavns Kommune modtaget.

22. oktober 2009

Projektet er nu i den sidste fase. Vi har betalt den sidste regning til Altan.dk og fået et prisnedslag på 10.000 kr. pga. ridser i altanbundene. De øvrige reklamationer er udbedret.

4. august 2009

Vi har haft afleveringsforretning med Altan.dk og Peter Jahn i dag. Alt i alt forløb det godt.

  • Vi havde kun modtaget besked fra en enkelt altanejer omkring uafklarede reklamationer (Som anmodet i mail af 1. juli 2009 til alle altankøbere). Disse blev løst i dag.
  • Det smadrede kældervindue er blevet repareret i dag.
  • Græsset er så småt begyndt at blive grønt efter, at plænen har fået græsfrø.
  • Tagrenden i manzartaget imellem opgang 12 og 10 løber over i regnvejr. Det er aftalt at Altan.dk lader nedløbsrøret fra den øverste tagrende gå udenom tagrenden i manzaren og direkte ned i nedløbsrøret.
  • Der er ridser i et større antal altanbunde. Nogle værre end andre. De har repareret på den groveste UE 12 1. th., som stadig er meget tydelig. Problemet kan løses ved at male altanbundene, men så skal de jo vedligeholdes fremover. Peter Jahn mente at man kunne forvente ridser i det niveau, som vi oplever. Vi har lagt op til et prisnedslag men størrelsen er endnu uafklaret.

I forbindelse med slutafregningen holder vi 45.000 kr. tilbage til de sidste ting er løst. Ifølge aftalen skal dette ske inden 1. september.

9. juli 2009

TDC er bestilt til at fastgøre telefonledningerne påny. Pga. ferietid kan de ikke sige noget nærmere om, hvornår de kommer.

1. juli 2009

Rapport fra Peter Jahn (Rapport nr. 4).

23. juni 2009

Rapport fra Peter Jahn (Rapport nr. 3).

11. juni 2009

Vores byggesagkyndige Peter Jahn besigtigede i den forgangne uge byggeriet 2 gange. Her er rapporten (NB ved en skrivefejl nævnes altan på 4. sal, der skulle have stået 5. sal) (Rapport nr. 2).

20. maj 2009

Vores byggesagkyndige Peter Jahn gennemgik i går 2 stk. færdige altaner i opgang 12. Der var ingen anmærkninger til det udførte arbejde. Læs evt her: Peter Jahns rapport (Rapport nr. 1).

8. april 2009

Altan.dk starter byggepladsen op i ugen efter påske. Altan.dk har lagt deres tilbehørs-brochure på deres hjemmeside: http://altan.dk/ref.aspx?id=4485 eller www.altantilbehør.dk

21. marts 2009

Altan.dk søger kommunen om at få lov til at sætte mandskabsvogn og værkstedscontainer på gaden i stedet for i gården. Dette for at begrænse den plads, som altanfirmaet kommer til at optage i gården. Det kan dog ikke undgås, at de kommer til at fylde en del i den relativ korte byggeperiode, og vi håber i den forbindelse på vores naboers forståelse. Altaner, døre og arbejdsplatform kan desværre ikke komme igennem dørene til gården. Derfor vil alt materiel på én gang blive hejst med kran over tag ind i gården. En stor del af byggeaffaldet skal ligeledes til slut hejses med kran ud af gården. Det er aftalt med altanfirmaet at arbejdet alene finder sted indenfor alm. arbejdstid.

3. marts 2009

Vi har i dag fået at vide at byggepladsen opstarter i uge 16/17 - umiddelbart i forlængelse af påsken. Dermed har altan.dk (og underleverandører) været ca. 1-1½ måned hurtigere om at producere altanerne end forventet. Den enkelte altanejer vil blive varslet ca. 3 dage inden de går i gang med den enkelte altan.

12. februar 2009

Tirsdag 17/2 kl. 9-12 kommer Altan.dk rundt i alle boliger for at måle op. Det er vigtigt at vi får adgang, idet altanfirmaet skal bruge nøjagtige mål til dørhuller, således at disse kan bestilles hos leverandøren. Sørg for at være hjemme eller at aflevere en nøgle til Lennarth UE 10 5 th.

11. februar 2009

I dag har vi modtaget den endelige byggetilladelse fra kommunen på skrift.

30. januar 2009

Fantastisk nyt. Kommunen har nu telefonisk bekræftet, at projektet er endeligt godkendt. Vi skulle gerne få det på skrift i næste uge. Der er sendt en opdaterings-mail rundt til alle altankøbere dd.

14. januar 2009

Kommunen bekræfter nu at de alligevel har modtaget posten fra 5. december - deres forklaring er, at de er bagud med at åbne post... Sagen ligger pt. hos Hans Finderup Jensen. Ifølge ham er der igen en mindre detalje, der skal rettes på en tegning inden endelig godkendelse, så jeg er bange for, at vi skal igennem kommunens postkontor endnu en gang. De vil dog overveje at bruge e-mail denne gang...

5. januar 2009

Vi fik lovning på svar fra kommunen inden jul. Det skete bare ikke. Nu viser det sig at den ansvarlige person ikke er på arbejde i hvert fald en måned frem. Hendes kollega Samuel fra kommunen har lovet at se nærmere på det. De hævder dog ikke at have registreret posten fra 5. december som modtaget endnu. Den kommune er desværre en værre rodebutik.

10. december 2008

Bascon har udarbejdet et nyt konstruktionsprojekt med tegninger og beskrivelse og sendt til kommunen. Rettelserne, som kommunen forlangte, er i småtingsafdelingen. Det nye projekt er sendt til kommunen 5. december, men er i skrivende stund ikke registreret modtaget hos kommunen. (Der er ventetid i poståbningsafdelingen ved kommunen...)

2. december 2008

TDC har bekræftet at de vil løsne diverse kabler på vores gårdfacade og efter altanopsætningen fastspænde påny. Dette sker uden beregning.

26. november 2008

Konstruktionsprojektet er nu endelig under behandling hos kommunen. Kommunen har haft nogle kommentarer/bemærkninger, som de løbende drøfter med Bascon. Vi håber og presser på for at få svar inden den kommunale afdeling holder flyttelukket fra 15. december.

10. november 2008

Desværre har vi ikke hørt fra kommunen endnu vedr. konstruktionsprojektet, som de fik 25. august. Vi rykker dem minimum en gang om ugen, men det hjælper ikke rigtigt. De er imponerende sløve. Sagen ligger fortsat på "hylde" hos ingeniørafdelingen i kommunen uden at være delegeret til en medarbejder. Sagen har nr. 424277 og kommunen har tlf 33 66 52 00. Det står frit for enhver utålmodig altankøber (som os selv) at ringe til kommunen og rykke dem.

10. september 2008

Vores uvildige byggesagkyndige/arkitekt Peter Jahn er nu blevet færdig med at kontrollere konstruktionsprojektet. Citat Peter Jahn "Jeg har som aftalt gennemgået hoved- og detail-tegningerne og kan oplyse, at fastgørelses-løsningerne er udført efter sædvanlige og prøvede løsninger og fremstår som et godt produkt. Jeg kan tiltræde det fremsendte."

25. august 2008

Konstruktionsprojektet er i dag sendt til Københavns Kommune. Se tegninger og beskrivelse under "dokumenter".

23. august 2008

Ingeniørfirmaet er ved at lægge sidste hånd på konstruktionsprojektet. Altan nr. 1,2, 15 og 16 har voldt lidt problemer i forhold til bjælkelagets placering. Derfor bliver disse ca. 20 cm. kortere end oprindeligt planlagt. Det er dog kun en mindre justering fra ca. 400 cm til ca. 380 cm.

10. juli 2008

Byggetilladelse fra Københavns Kommune er nu modtaget. Kommunen afviste først altaner på den søgte dybde på 150 cm. – de ville kun gå med til samme dybde som trappetårnene – dvs. ca. 125 cm. Vi fik herefter indgået et kompromis med kommunen, der betyder, at vi alligevel får lov til en dybde på 150 cm mod, at der laves en 45 grader vinkel ind mod trappetårnet. Det er med andre ord kun et mindre hjørne, der går fra altanerne i forhold til, det vi søgte om. Altanfirmaet har accepteret at lave denne løsning til uændrede priser. Dog kommer der som tidligere nævnt en ekstraregning til de altaner, som skal have afskærmning mod naboen (jf. mail af 30. maj 2008).

Ingeniørfirmaet udarbejder nu selve konstruktionsprojektet med diverse beregninger. Dette tager ca. 6 uger, hvorefter det skal godkendes af kommunen. Den oprindelige tidsplan kommer ikke til at holde. Det skyldes primært, at behandlingen hos kommunen har varet længere end regnet samt at de af flere omgange har stillet nye krav. Det har dog også haft betydning at vi har brugt nogle ekstra uger på forhandling med altan.dk samt, at vi lod 2 altankøbere komme med i projektet efter deadline. Når vi har en godkendelse af konstruktionsprojektet fra kommunen vil der blive udarbejdet en detaljeret tidsplan.

28. maj 2008

Kommunen har afvist hovedprojektet og bedt os om at rette i ansøgningen, således at der tages højde for indblik til naboejendommene. Nye tegninger/beskrivelser er udarbejdet og sendt til kommunen påny. Der sendes mail ud til altankøberne, da dette fordyrer 4 stk. altaner.

1. maj 2008

Hovedprojekt med tegninger er udarbejdet. Bestyrelsen har sendt nogle fået nogle mindre rettelser igennem. UE 10 3. tv. har valg at købe altan og når lige at komme med. Der bliver nu 16 altaner i alt. Hovedprojektet er ifølge Altan.dk nu sendt til kommunen.

4. marts 2008

Vi har nu modtaget den sidste betaling, således at alle nu har betalt. Entreprise-kontrakten er nu underskrevet og sendt til Altan.dk. Entreprise-summen er indsat på en spærret sikringskonto til fordel for altanprojektet.

17. februar 2008

Vi har modtaget endnu én altanbestilling således, at vi nu er oppe på 15 i alt.

12. februar 2008

GODT NYT. Vi har nu fået det nye tilbud fra altanfirmaet og vi holder os pænt indenfor de 15 pct. som altanerne max. må stige for fortsat at være gældende. Det drejer sig ca. om 10 pct. for taglejligheder og 6 pct. for øvrige. Taglejlighederne får nu samme dybde på altanerne hvorfor prisstigningen er størst her. Der vil blive sendt en mail rundt i løbet af de næste dage, med anmodning om at indbetale på altankontoen pr. 28. februar.(gælder selvfølgelig kun dem som ikke deltager i fælleslån).

30. januar 2008

Efter råd fra altan.dk har vi rettet i projektet således at altanplaceringerne nu er mere symmetriske. Fordelen er dels en mindre risiko for indsigelser fra kommunen samt mindre risiko for meromkostninger til ophæng af altanerne. De berørte altanejere har været med på råd.

26. januar 2008

Vi har i den forgangne uge forhandlet kontrakt med Altan.dk. Det er lykkedes os at få en bedre ratebetalings-aftale ligesom vi har fået en bedre sikring mod prisstigninger i forhold til det oprindelige udkast. Vi forventer at få det endelige tilbud fra Altan.dk i uge 6.

20. januar 2008

Vi har i dag modtaget de sidste 2 altanbestillinger. Vi valgte at udskyde deadline 2 uger, da der kun var 9 bestillinger ved udløb af den første deadline. Dette gav pote, for vi er nu oppe på 14 altanbestillinger i alt. De ekstra 5 bestillinger har stor betydning på prisen på de enkelte altaner. Selvom det er 3 færre altaner end budgetteret, forventer vi at kunne holde os indenfor grænsen på de 15 pct., hvor bestillingerne er bindende. Vi har idag sendt bestillingerne videre til altan.dk for at få den opdaterede pris på de valgte altaner og placeringer.