Υγειονομικές Υπηρεσίες

Υγειονομικές υπηρεσίες είναι το σύνολο των υπηρεσιών που καλείται ο φαρμακοποιός να παράσχει προκειμένου να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες των ασθενών, της τοπικής κοινότητας και της Πολιτείας, δηλαδή αναγκών που για την κάλυψη τους απαιτούν την κινητοποίηση της γνώσης και τεχνικής που έχει ο φαρμακοποιός χάριν της ευρύτερης επιστημονικής του συγκρότησης ως υγειονομικού.ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ