Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Φαρμακευτικές υπηρεσίες είναι το σύνολο των υπηρεσιών που καλείται ο φαρμακοποιός να παράσχει προκειμένου να καλύψει τις φαρμακευτικές ανάγκες των ασθενών, της τοπικής κοινότητας και της Πολιτείας, δηλαδή αναγκών που για την κάλυψη τους απαιτούν την κινητοποίηση της εξειδικευμένης γνώσης και τεχνικής του φαρμακοποιού.ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ των φαρμάκων, της χρήσης τους & του δικτύου διανομής τουςΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εξατομικευμένων γαληνικών φαρμάκωνΔΙΑΘΕΣΗΣ φαρμάκωνΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ