Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες είναι το άυλο προϊόν που προσφέρεται από τον φαρμακοποιό μέσα από το φαρμακείο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών, της τοπικής κοινότητας και της Πολιτείας.

Διακρίνουμε δύο μεγάλες ομαδοποιήσεις υπηρεσιών με κριτήριο το περιεχόμενο της γνώσης που καλείται ο φαρμακοποιός να κινητοποιήσει: