20 Μαΐου 2013

Αρχικό εταιρικό κεφάλαιο: 2.800 ευρώ