Το καταστατικό της ΕΕΦΠ αποτελείται απο 7 κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γενικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Κεφάλαια & Πόροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Εταίροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Διοίκηση, Διαχείρηση, Έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:Άλλες Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Μεταβατικές Διατάξεις