Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται απο του κάτωθι φαρμακοποιούς:

(fb) (web)
Βίτσος Ανδρέας

(fb) (web)
Μαρίνος Ελευθέριος

(fb) (web)
Μπιρλιράκης Βασίλειος

(fb) (web)
Παπαδόπουλος Ιωάννης

(fb) (web)
Περαντζάκης Κώστας

(fb) (web)
Τσάτσου Γεωργία

(fb) (web) Τσικρικά Παρασκευή