Διοικητικό Συμβούλιο 14-07-2103

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ.Γενική Συνέλευση 13-07-2013

Ορίστηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο