- Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής ιδρύθηκε επίσημα τον Μάιο του 2013.

- Πρόκειται για επιστημονική εταιρεία με έδρα την πόλη του Βόλου.

- Συμμετέχουν σε αυτήν εν ενεργεία φαρμακοποιοί.

- Συνεισφέρουν επιστημονικά όχι μόνον φαρμακοποιοί αλλά και άλλοι επιστήμονες του χώρου της υγείας.

- Στοχεύει στην βελτίωση της φαρμακευτικής πρακτικής προκειμένου να καλυφθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι ανάγκες του ασθενή, της υγείας και της πολιτείας