ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανοιχτή επιστολή στον εκλεγμένο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, σχετικά με την ανάθεση του χαρτοφυλακίου των φαρμάκων και της ιατρικής τεχνολογίας στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας.

(προβολή) (λήψη)Ενδεικτικός
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Μεταπτυχιακών
με προσανατολισμό στην Φαρμακοθεραπεία
(προβολή)(λήψη)
Η Ε.Ε.Φ.Π είναι επιστημονική εταιρεία
που στηρίζει τους φαρμακοποιούς στην προσπάθεια
τους να βελτιώσουν την καθημερινή κλινική τους πράξη

ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
του ασθενή, της κοινωνίας και της πολιτείας.