Sarrera


Bizimodu osasungarria:   INKESTA                            Hábitos saludables: ENCUESTA

Ongi etorri

Institutuko Orientazio mintegiko web orrian zaude. Bertan Mintegiari atxikitutako talde ezberdinen informazioa izango duzu: Programazio laburtuak, apunteak eta bestelako material didaktikoak. Dokumentazio guztia taldeka dago zintzilikatua.


Bienvenido

Te encuentras en la página web del Departamento de Orientación. En esta web colgaremos la documentación relacionada con los grupos de dicho departamento: programaciones, apuntes y demás material didáctico. La documentación está ordenada por grupos.