Ahozko Proba


    Hirugarren proba da, eta bi zati ditu, jarraian egin beharrekoak. Proba, salbuespenak salbuespen, binaka egiten da.

Ahozko azalpena: azterketari bakoitzak esleitu zaion testua azaldu behar du.

Denbora:
  • Prestatzeko: 30 minutu
  • Azaltzeko: 5na minutu
Puntuazioa: 10 puntu. Kalifikazioa GAI / EZ GAI izanen da eta zenbakiz ere zehaztuko da.

Solasaldia: azterketariek bat-bateko iritzi-trukea eginen dute ahozko azalpenetako gaien inguruan.

Denbora:   
  • Solasaldia: 10 minutu elkarreraginean
Puntuazioa: 10 puntu. Kalifikazioa GAI / EZ GAI izanen da eta zenbakiz ere zehaztuko da.

Denbora guztira
: 50 minutu
 


Puntuazioa guztira
:
bi atazetan lortutako puntuen batuketa eginen da. Gainditzeko, 10 puntu gutxienez lortu beharko dira.
Kalifikazioa GAI / EZ GAI izanen da eta zenbakiz ere zehaztuko da.