PRACOVNÍK OBCHODU

ŠVP: PRACOVNÍK OBCHODU

RVP: ProdavačPracovník obchodu je kvalifikovaný pracovník, který je schopen kompetentně komunikovat se zákazníky a obchodními partnery, využít znalosti zboží při prodeji, příjmu a skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Umí využívat moderních metod a technik prodeje zboží včetně provádění administrativních prací.

Obor Pracovník obchodu vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent uplatnil v obchodně-provozních funkcích v pozici zaměstnance obchodu se znalostí:

-       práce na různých pokladních systémech

-       práce se stroji a zařízeními prodejny, nástroji určenými k dělení, měření a vážení zboží

-       prodeje, příjmu, skladování, ošetřování a aranžování zboží v prodejně

-       administrativní agendy spojené s prodejem zboží

-       vyřizování reklamací

-       základní marketingové komunikace.

Po absolvování oboru může pokračovat v dalším vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.


Délka přípravy

3 roky, ukončeno závěrečnou zkouškou


Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je absolvování základní školy.


Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni na základě přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky).

Potvrzení lékaře o schopnosti studovat zvolený obor je vyžadováno.


Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Školné se nehradí.


Odměna za produktivní práci (žáci si mají možnost přivydělat v rámci praxe):

1. ročník         500,- Kč - 1.500,- Kč/měsíčně

2. - 3. ročník   2.000,- Kč a více/měsíčně

Učební plán

viz příloha
Ċ
Jan Císař,
8. 2. 2017 23:25
Ċ
Jan Císař,
15. 6. 2016 5:09