Educa in výuka

AKTIVITA 01

V období od 01.05.2011 do 31.10.2011 proběhly následující aktivity v dané oblasti:

1. Ověřování zhotovených slovníčků v praxi:

    a. Česko-anglický a anglicko-český slovník odborné terminologie pro IT.

    b. Česko-anglický a anglicko-český slovník odborné terminologie pro cestovní ruch,

    c. Česko-německý a německo-český slovník odborné terminologie pro cestovní ruch.

   2. Práce na zhotovení videonahrávek:

    a. Natáčení výkladů v praxi.

    b. Dokončení prací na videonahrávkách.

    e. Studium a ověřování videonahrávek od začátku školního roku 2011/2012.

    f. Práce na nových verzích videonahrávek.

3. Porady, konzultace s experty a manažerkou projektu.

4. Ke zkvalitnění výuky využíváme všechen výukový materiál nakoupený z projektu, je využíván také při tvorbě videonahrávek  a také všechny výukové pomůcky pořízené z projektu


AKTIVITA  02

V průběhu období 1. 05. 2010 do 30. 10. 2011 proběhly následující aktivity v dané oblasti:

  1. Výuka žáků s LEGO roboty, ukončení a vyhodnocení 1. etapy kroužku ROBOTGAME pro žáky základních škol
  2. Exkurze do Ostravy na VŠB – viz zpráva, prezenční listina
  3. Účast na konferenci Perspektiva v Ostravě – prezentace projektu Educa in výuka (konkrétně aktivity 02 ROBOTGAME)
  4. Návštěva ZŠ a nábor nových žáků na ZŠ, na burze škol GEMMA
  5. Konzultace plánu výuky
  6. Zahájení výuky nového kurzu ROBOTGAME
  7. Exkurze do Brna – VUT, Technické muzeum – viz zpráva z exkurze, prezenční listina
  8. V kroužku využíváme nakoupené výukové pomůcky a spotřební materiál nezbytný pro chod kroužku

AKTIVITA  03

V období od 1.5.2011 - 31.10.2011 byly v rámci této klíčové aktivity zrealizovány následující činnosti:

Ke korektuře byly odevzdány následující opory:

-          Cestovní ruch I

-          Marketing

-          Český jazyk – cvičebnice

-          Teorie sportovní přípravy III

-          Cestovní ruch II

Korektura sleduje formální stránku opory, použití odborné literatury, citací.

Experti na základě připomínek opory upravují.

Proběhly konzultace s experty vypracovaných opor.

Pravidelně proběhly konzultace s manažerkou projektu.

Byl vypracován harmonogram ověřování opor.

K tvorbě opor využíváme nakoupený výukový materiál. Ten je rovněž využíván při výuce.


AKTIVITA  04

V období od 1.5.2011 - 31.10.2011proběhly následující aktivity:

1. Kontrola zpracovávání podnikatelských záměrů

2. Učební materiály byly předány studentům

3. Byla provedena kontrola a aktualizace učebních materiálů

4. Navázána spolupráce s firmami  a úřady v rámci exkurzí, exkurze na VŠB Ostrava

5. Zahájení pravidelné výuky podnikatelského inkubátoru v září 2011

6. Konzultace s lektory

7. Konzultace s manažerkou projektu a s lektorem.

8. Bezproblémový chod podnikatelského inkubátoru.

9. V podnikatelském inkubátoru využíváme výukové pomůcky a spotřební materiál nakoupený pro činnost projektu.


Ing. Ivana Dorazilová

manažerka projektu

 

 

Comments