ŠVP: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

RVP: Informační technologie

Studium připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků s aktivním využitím výpočetní techniky a komunikačních technologií.

Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru Informační technologie se na základě získaných odborných kompetencí uplatní v oblasti:


•         návrhů, realizace a grafických řešení,

•         návrhů, realizace a administrace webových řešení,

•         v oblasti zpracování multimediálního záznamu a jeho přenosu počítačovou sítí,

•         návrhů, realizace a údržby HW řešení počítačových sestav,

•         instalace, konfigurace a administrace sítí LAN, OS typu Windows,

•         instalace a administrace aplikačního SW vybavení,

•         kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství,

•         obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT,

•         firemní ekonomiky s využitím informačních a komunikačních technologií.

Absolvent může pracovat jako

•         grafik v reklamě a propagaci,

•         pracovník uživatelské podpory,

•         programátor webových aplikací,

•         správce aplikací,

•         správce operačních systémů a sítí,

•         obchodník s prostředky IT aj.

 Absolvent tohoto oboru získává vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro terciární vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.


Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni dle výsledků přijímacích zkoušek a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.300,-Kč/měsíc).

Stipendia

 • prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 3200 – 13000,- Kč;
 • mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Žáci mají možnost mimo jiné zdarma využívat po dobu studia profesionální grafický software ADOBE Creative.
http://www.adobe.com/cz/creativecloud.html


Ukázky studentských prací

 Počítačové systémyProgramování a vývoj aplikacíGrafika a multimédia


Akce a úspěchy AjŤáků

 • Máme novou počítačovou učebnu! S počátkem nového školního roku přibyla nová počítačová učebna. Žáci nyní mají k dispozici tři perfektně HW i SW vybavené učebny.Kromě běžných aplikací mají k dispozici "balík" produktů Adobe ...
  Přidáno v 3. 1. 2017 10:08, autor: Eva Bartoňová
 • 3D tisk - workshop Ve středu 8. 6. 2016 proběhl na naší škole ve spolupráci s firmou VirComputers workshop. Tématem byl 3D tisk. Studenti byli seznámeni s možnostmi technologie a modelováním ve 3D.
  Přidáno v 3. 1. 2017 10:01, autor: Eva Bartoňová
 • Exkurze do Kabelové TV v Kopřivnici Studenti 1. ročníku oboru IT Počítačová grafika v úterý 26. ledna 2016 navštívili studio KTV v Kopřivnici. Kromě cenných rad a doporučení, jak natáčet reportáže, si sami na vlastní kůži ...
  Přidáno v 3. 1. 2017 9:59, autor: Eva Bartoňová
 • Fiktivní pohovory žáků oboru IT v Tieto Žáci 4. ročníku oboru IT se již tradičně zúčastnili fiktivních pohovorů ve firmě Tieto.Kromě cenných rad a doporučení, jak se připravit na pracovní přijímací pohovor, si mohli prohlédnout i ...
  Přidáno v 3. 1. 2017 9:58, autor: Eva Bartoňová
 • Žáci se podílejí na propagaci oboru Žák 1. ročníku Tomáš Duda připravil prezentaci oborů vyučovaných na EDUCE.Podívat se můžete zde
  Přidáno v 3. 1. 2017 9:55, autor: Eva Bartoňová
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 28 Zobrazit více »

Abyste mohli přidat gadgety, které vidíte pouze vy, musíte se přihlásit.
Ċ
Jan Císař,
15. 6. 2016 5:07