Přijímací řízení

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat:

Kód oboruNázev studijního oboru
18-20-M/01Počítačová grafika (Informační technologie)
63-41-M/01Business a právo 
63-41-M/01Management sportu a zdravý životní styl 
64-41-L/51Podnikání (kombinované studium)
  
Kód oboruNázev učebního oboru
34-53-H/01Grafický design (Reprodukční grafik)
66-51-H/01Pracovník obchodu (Prodavač)


V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stejně jako na všechny maturitní obory v republice. První termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. dubna 2018  (náhradní termín přijímacích zkoušek je 10.5.2018) a druhý termín na 16. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 11.5.2018). Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je 1. března 2018.

Výsledky přijímacího řízení:

Pro učební obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 23. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.


Pro maturitní obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 30. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro obor Podnikání) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.


Další informace pro žáky.


Ĉ
Jan Císař,
14. 12. 2016 0:31
Ĉ
Jan Císař,
14. 12. 2016 0:32