Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat:

Kód oboruNázev studijního oboru
18-20-M/01Počítačová grafika (Informační technologie)
63-41-M/01Business a právo 
63-41-M/01Management sportu a zdravý životní styl 
64-41-L/51Podnikání (kombinované studium)
  
Kód oboruNázev učebního oboru
34-53-H/01Grafický design (Reprodukční grafik)
66-51-H/01Pracovník obchodu (Prodavač)


V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se budou konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky stejně jako na všechny maturitní obory v republice. První termín přijímacích zkoušek je stanoven na 12. dubna 2018  (náhradní termín přijímacích zkoušek je 10.5.2018) a druhý termín na 16. dubna 2018 (náhradní termín přijímacích zkoušek je 11.5.2018). Termín pro odevzdání přihlášky ke studiu je 1. března 2018.

Výsledky přijímacího řízení:

Pro učební obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 23. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.


Pro maturitní obory 
Termín přijímacího řízení: I. kolo 30. dubna 2018, další kola podle potřeby.
Výsledky přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých.
Svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (neplatí pro obor Podnikání) do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.
Výsledky nepřijatých uchazečů se oznamují písemně.


Další informace pro žáky.

7. kolo přijímacího řízení

Dne 6.10.2017 bylo vyhlášeno 7. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018. Přihlášky bude možné zasílat po vyhlášení, a to do 13.10.2017. Přihlášky jsou k dispozici na stránce ke stažení (viz níže). Součástí přijímacího řízení ve čtvrtém kole již nebude jednotná (státní) přijímací zkouška. Kritéria pro 7. kolo přijímací zkoušky naleznete po zveřejnění na stránce ke stažení (viz níže). 

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení prosím kontaktujte, tel. 556 708 760 (ředitel) nebo rovněž můžete kontaktovat tajemnici ředitele školy paní Walkovou, tel. 556 708 760, nebo emailem na adrese educa@educa-sos.eu

Ĉ
Jan Císař,
14. 12. 2016 0:31
Ĉ
Jan Císař,
14. 12. 2016 0:32
Ċ
Jan Císař,
13. 10. 2017 1:41