S ERASMEM ZA ZKUŠENOSTMI

přidáno: 1. 7. 2017 2:11, autor: Šárka Nedělová

Žáci naší školy se vydali v tomto školním roce v rámci projektu ERASMUS+ získávat odborné kompetence a prohlubovat jazykové znalosti do zemí Evropské unie.

V podzimních měsících navštívilo 10 žáků oboru Cestovní ruch anglické historické město Portsmouth. Žáci absolvovali praxi v hotelu, cestovní kanceláři nebo informačním centru. V měsíci dubnu odletělo 8 žáků oboru Ekonomika podnikání do přístavního města Plymouthu v Anglii. Své zkušenosti získali na úřadech, administrativních odděleních podniků a firem.  Květnovým místem stáže pro 10 účastníků oborů Ekonomika a podnikání, Grafický design a Prodavač se stal slovenský Lučenec. Celý projekt byl zakončen třítýdenní stáží 8 žáků stejných oborů v partnerském městě Epinalu ve Francii.

Kromě absolvování odborných stáží žáci poznali atraktivní místa, seznámili se s historií, kulturou a zvyky těchto zemí.

Naše škola není pouze vysílající organizací, ale také přijímající. Již počtvrté jsme zajistili pracovní místa pro žáky odborných škol z Epinalu a Lučence. 

ą
Šárka Nedělová,
1. 7. 2017 2:14
ą
Šárka Nedělová,
1. 7. 2017 2:12
ą
P1020092.JPG
(2316k)
Šárka Nedělová,
1. 7. 2017 2:11
Comments