Regionální soutěž MS OFFICE

přidáno: 8. 12. 2017 4:31, autor: Eva Bartoňová

Studenti 3. r. oboru IT - Počítačová grafika se zúčastnili regionálního klání ve znalostech a dovednostech práce s kancelářskými aplikacemi, které proběhlo 7. prosince 2017 na obchodní akademii v Šenově u Nového Jičína. Konkurence byla veliká, soutěžilo 20 škol z celého kraje a 56 soutěžících. 
V letošním 12. ročníku si soutěžící mohli vybrat mezi českou a anglickou verzí soutěže.

V oboru částech se našim studentům dařilo:
Lukáš Směták se umístil na 5. místě v anglické verzi a Lucie Parolková na 12. místě v české verzi.
Blahopřejeme!

Bobřík Informatiky - mezinárodní informatická soutěž v programování

přidáno: 8. 12. 2017 4:26, autor: Eva Bartoňová

V týdnu od 13. listopadu 2017 se žáci oboru Počítačová grafika - Informační technologie zúčastnili mezinárodní soutěže Bobřík Informatiky. Naše škola soutěžila v kategoriích Junior (8 342 soutěžících)  a Senior (4 233 soutěžících). I v takovém počtu účastníků dokázali studenti naší školy obstát. Student Patrik Čechmánek  se v kategorii Senior probojoval do ústředního kola, které proběhne 1. února 2018.
 
Blahopřejeme!

Den odborných dovedností 9. 11. 2017

přidáno: 1. 11. 2017 2:11, autor: Jan Císař   [ aktualizováno 1. 11. 2017 2:11 ]

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás pozvat na Den odborných dovedností s programem Erasmus+, během kterého máte možnost seznámit se s moderním prostředím budovy školy s nadstandardně vybavenými pracovnami, pracovištěm odborného výcviku a především máte možnost seznámit se s prací Vašich dětí.  Akce je určena nejen žákům ZŠ, ale i široké veřejnosti, např. zástupcům obce, regionu, mladým lidem, vzdělavatelům, zaměstnavatelům a dalším hostům. 

Program akce:

1.    Vědomostní soutěž RISKUJ

2.    Ukázka tisku na 3D tiskárně

3.    Ukázka práce s lisem na placky včetně akce „Vyrob si svou placku“

4.    Výstava grafických prací žáků

5.    Komunikační talent

6.    Desková hra „Finanční svoboda“

7.    Turnaj v přehazované pro žáky základních škol

Termín a místo akce:

čtvrtek 9. 11. 2017 (9:00 - 17:00), EDUCA – Střední odborná škola, B. Martinů 1994/4, Nový Jičín.

Zároveň  můžete tento den využít k individuálním konzultacím s vyučujícími Vašich dětí.

Na Vaši návštěvu se těší celý kolektiv naší školy.

 

Ing. Jan Císař v. r.

ředitel školy

Code Week - Celoevropský týden programování

přidáno: 17. 10. 2017 2:15, autor: Eva Bartoňová   [ aktualizováno 17. 10. 2017 2:16 ]

Také letos se žáci oboru Počítačová grafika zapojili do celoevropského Týdne programování.

Řešili sadu úloh, týkajících se programování a algoritmizace. Test obsahoval jak snadné, tak těžké otázky. Byla to výzva. Cílem bylo dosáhnout v testu 100 bodů ze 160. (Nebo zkusit odpovědět co nejvíce informatických otázek správně.)

Máme i několik řešitelů s plným počtem bodů: Kristýna Hlucháňová I2.A a Dominik Durák I3.A.

Blahopřejeme!

Ocenění práce autorek grafického návrhu medaile Novojičínského půlmaratonu

přidáno: 8. 10. 2017 1:16, autor: Jan Císař   [ aktualizováno 8. 10. 2017 1:17 ]

Mgr. Jiří Klein (ředitel Městské policie Nový Jičín) v pátek 6.10.2017 poděkoval autorkám grafického návrhu medaile Novojičínského půlmaratonu. 
Jako poděkování převzaly medaili a dárkový poukaz. Organizátor Novojičínského půlmaratonu vyjádřil přání, aby se pro příští ročníky naše škola podílela na tvorbě návrhu ocenění pro běžce. Další info viz http://www.novojicinskypulmaraton.cz/cilova-medaile/ 

Školní poznávací zájezd

přidáno: 19. 9. 2017 3:49, autor: Jan Císař

Nabídka školního poznávacího zájezdu pro žáky naší školy viz příloha. Další info u vyučujících Ing. Ševčíková, Mgr. Žatečková. Platba do 21.9.2017 - kabinet D212.

Seznamovací kurz 2017

přidáno: 18. 9. 2017 4:27, autor: Kateřina Žatečková

V úterý 5. 9. 2017 ráno vyrazili žáci prvních ročníků na seznamovací kurz do rekreačního střediska „U Kateřiny“ ve Štramberku. Byl pro ně přichystán den plný her na seznámení a bližší poznání mezi sebou. Tento program si pro ně nachystali žáci třetího ročníku oboru Management sportu a zdravý životní styl. Hry byly zaměřeny nejdříve na zapamatování jmen spolužáků, poté na bližší poznání každého ve třídě a také na řešení úkolů v kolektivu. Na večer také žáci třetího ročníků připravili noční hru s trochou strašení. Druhý den proběhly drobnější hry na pobavení a také na tvoření. Po závěrečném úklidu a obědu jsme všichni vyrazili na cestu domů.

Z mého pohledu byl tento kurz povedený. Musím pochválit naše „prváky“ za to, že se zapojovali do všech her a nezkazili žádnou srandu. Do kolektivu všichni zapadli bez nejmenšího problému. Doufám, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme si z kurzu odvezli jen pěkné zážitky.

Mgr. Kateřina Žatečková

Třídní schůzky

přidáno: 16. 9. 2017 21:52, autor: Jan Císař   [ aktualizováno 16. 9. 2017 21:52 ]

Ve středu 20. 9. 2017 od 15:30 do 16:30 budou probíhat klasické třídní schůzky. (Platí pro zákonné zástupce žáků 1. ročníků a maturitních tříd.)

Ředitelské volno

přidáno: 7. 9. 2017 0:01, autor: Jan Císař   [ aktualizováno 7. 9. 2017 0:01 ]

V pátek 29. září 2017 v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. bude vyhlášeno ředitelské volno všechny žáky školy. Důvodem jsou organizačně-provozní důvody.

Doplňovací volby do školské rady

přidáno: 24. 8. 2017 4:11, autor: Jan Císař   [ aktualizováno 24. 8. 2017 4:12 ]

Doplňovací volby do Školské rady

EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.


V souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je zřízena při Educa - Střední odborná škola, s.r.o. školská rada.

 

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

 

Volební komise žádá oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, aby jí navrhli kandidáta nebo kandidáty na uvolněné místo ve školské radě. Své návrhy (musí obsahovat jméno, příjmení a souhlas kandidáta) posílejte úterý 5. září 2017 na e-mail školy: educa@educa-sos.eu, nebo předejte osobně na sekretariátu školy.

 

Doplňovací volby se budou konat v úterý 12. září 2017 od 8:00 do 17:00 na sekretariátu školy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

 

Volební komise jmenovaná ředitelem školy dne 25. 8. 2017:

Mgr. Šárka Nedělová - předsedkyně komise

Mgr. Markéta Bezděková

Ing. Vanda Adamčíková


V Novém Jičíně 25. 8. 2017.

  

Ing. Jan Císař 

ředitel školy

1-10 of 448