CESTOVNÍ RUCH A ANIMAČNÍ SLUŽBY

ŠVP: CESTOVNÍ RUCH A ANIMAČNÍ SLUŽBY

RVP: Cestovní ruch

Odborní poradci ŠVP: 

Cestovní kancelář WES

Zámek Kunín


Absolvent studijního oboru je schopen samostatně zabezpečovat základní ekonomické obchodní, správní a administrativní agendy ve všech typech organizací
a v podnicích všech právních forem, zejména v malém a středním podnikání, zaměřených zvláště na oblast cestovního ruchu. Obsah odborného vzdělávání je strukturován s ohledem na jednotlivé složky odborné přípravy pracovníka služeb cestovního ruchu – formování a profesionálních postupů, ekonomicko-právní příprava, specifická příprava pro služby v cestovním ruchu.

Délka přípravy

4 roky, ukončeno maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady

Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování základní školy a splnění podmínek přijímacího řízení ke studiu na středních školách.

Předpoklady přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni dle výsledků přijímacích zkoušek a dosaženého prospěchu na ZŠ. Podrobnosti přijímacího řízení jsou uvedeny v sekci přijímací řízení.
Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. 

Organizace výuky

Studium je organizováno jako denní. Hradí se školné (1.300,-Kč/měsíc).

Stipendia

Prospěchová stipendia třem nejlepším žákům každé třídy v rozsahu 3200 – 13000,- Kč.
Mimořádná stipendia při studiu více sourozenců na škole.

Sociální partneři

Muzeum Nový Jičín, TIC Nový Jičín, TIC Hodslavice, TIC Kopřivnice, TIC Štramberk, TIC Frenštát pod Radhoštěm, CK WESCK Čedok, CA IMPULS Kopřivnice, Zámek Kunín, Letiště Mošnov.

 

Učební plán

viz příloha

Ukázky studentských prací

Ċ
Jan Císař,
15. 6. 2016 5:07