Välkommen!

Välkommen till ditt digitala klassrum. Här hittar du dina läxor.  Du kan jobba med svenska på olika sätt. Lyssna, titta, läs och skriv! Det finns musik och filmer. Det finns  länkar att arbeta med. Här kommer du att hitta mycket av det vi skapar   tillsammans.