Startsida

 Språket ger 
nycklar till omvärlden 
ju fler nycklar 
desto större omvärld

Siten är under uppdatering,
beräknas bli klar under försommaren

Pedagogernas förhållningssätt och inställning till flerspråkighet är avgörande för barnens identitets och språkutveckling.

Förskolan är en mötesplats över kultur- och språkgränser. Det kan ibland vara en utmaning och samtidigt en förmån att få vara med och ta del av mångfalden. 

                         Bild från Skolverkets webb.