Kärrdalsskolan

Kärrdalsskolan är en F-5 skola, som ligger i ett naturskönt bostadsområde nära Rösjön, ett fritids- och rekreationsområde som ofta används av skolan vid undervisning och utedagar.

De flesta elever kommer från det omedelbara närområdet. Kopplingen mellan skol- och hemmiljö är viktig. Samvaron mellan skolkamrater kan fortsätta även på fritiden när skolan ligger där man bor. Vägen till och från skolan är trygg och har endast lokaltrafik.
 
Kring den ena studiehallen finns arbetslaget Koltrasten, skolår F-2. Den andra studiehallen med kringliggande klassrum disponeras av arbetslaget Korpen, skolår 3-5. Ugglan är Förskoleklassens hemvist. Där finns också deras fritidsverksamhet. Ugglan har egna lokaler i anslutning till skolverksamheten.
 
Förskolan Storken ingår sedan 2004-01-01 i Kärrdalsskolans verksamhet samt Förskolan Sjörövaren sedan 2007-01-01. Även Kärrdalsgården i anslutande byggnad ingår i Kärrdalsskolans verksamhet sedan 2006-01-01.

Besök Kärrdalsskolans hemsida: www.kärrdalsskolan.se