Verksamhet‎ > ‎

Grundskolan

I grundskolan finns 17 klasser från skolår 1-6. Större delen av undervisningen sker i elevernas "hemvist" på skolan. Där finns också fritidslokaler för de yngre. Undervisning i de praktiskt-estetiska ämnena äger rum i ämnessalar. Vi utnyttjar närmiljön så mycket som möjligt.
Ofta finns möjlighet att dela klassen vid t.ex. bild, slöjd, no och bibliotekstimmar, vilket gör att eleverna kan arbeta i mindre grupper, halvklass.

Arbetslag på Rösjöskolan
I grundskolan är arbetslagen organiserade årskursvis.

Organisationen av arbetslagen är gjord för att
 • få en kontinuitet i det pedagogiska arbetet (röda tråden)
 • samla en begränsad personalgrupp kring en given grupp elever (eleven finns i samma arbetslag åk 1-6)
 • erhålla arbetsgrupper med perspektiv över skolår 1-6
Arbetslagets uppdrag:
 • Pedagogiskt: att åstadkomma en kontinuitet i undervisningen
 • Ansvara för elevvården (alla barn är kända för alla)
 • Att stödja varandra
 • Att vara ett diskussionsforum
 • Att befrämja skolutveckling
 • Handleda nyanställd personal och vikarier
 • Lösa vikariat vid frånvaro enstaka timmar och akuta behov
 • Klassplacera nya elever


Mer information om respektive klass finner du på vår sida Avdelning/Klass.