Hörnstenar

Läsning
Att få goda läsvanor både för att kunna läsa för sitt nöje och för att få nya kunskaper och information är grundläggande. Redan i förskolan läggs grunden genom ett språkutvecklande arbete. För att stimulera elevernas läsning och för att främja ett kunskapssökande arbetssätt har vi ett modernt och välutrustat bibliotek. Vi följer noga upp elevernas läsutveckling och arbetar med TIL (en intensivläsningsmetod) då det behövs.
 
 
Skapande verksamhet
För att utveckla barns kreativa förmåga erbjuder vi bild, musik, idrott och slöjd redan från lägre åldrar. 
 

IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)
Våra elever ska kunna utnyttja fördelarna med datorer och kommunikationsteknik. Vi har en heltidsanställd IKT-pedagog anställd. Vi har god tillgång till datorer och interaktiva whiteboards i alla klassrum.  
 
 
Natur och miljö
Vi utnyttjar närheten till naturen för att skapa intresse och förståelse för växt- och djurliv och samspelet i naturen. Vi vill att våra elever vänjer sig vid att vistas i naturen för fritid och rekreation samtidigt som de lär sig värna om naturens värden.  På hösten i årskurs 5 åker alla klasser till Grinda i Stockholms skärgård. Där bor man i tält, fiskar, badar och lär sig leva tillsammans under enkla förhållanden. I årskurs 6 har vi en lägerskola i Bergslagen. Grundsärskolan åker varje år till Domarudden.