Så här gör vi‎ > ‎

Läxpolicy

Läxor kan ges för att befästa kunskaper eller för att träna mer på det man redan arbetat med i skolan (t.ex. lästräning, glosor, mattetabeller).


Läxor kan också användas som en förberedelse för kommande undervisning, men ska då vara av sådan art att eleven förväntas klara dem utan vuxenstöd (t.ex. göra iakttagelser).


Läxor ska vara förberedda och innehållet känt av eleverna.


Läxorna ska vara individuellt anpassade.


Läxorna ska följas upp i skolan och integreras i undervisningen.


Hemuppgifter utifrån överenskommelser i IUP kan också förekomma.


Comments