Så här gör vi‎ > ‎

Elevvårdsplan

På Rösjöskolan strävar vi efter att utgå ifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov. Vi vill skapa en god lärandemiljö som ger alla elever möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.
 
Några viktiga utgångspunkter är att: 
  • alltid utgå från den enskilda eleven och dess svårigheter och behov
  • skapa en god lärandemiljö i den reguljära verksamheten
  • arbeta förebyggande då tidiga insatser ofta ger bättre resultat
  • alla elever, oavsett vilken verksamhet de befinner sig i, har rätt att få sina behov av stöd utredda
  • alla insatser ska bygga på en helhetssyn av elevens behov
  • en stor del av stödinsatserna bör kunna genomföras och hanteras i verksamheten
  • samordning av resurser, kompetens, utredning och planering krävs för att ge eleven största möjliga hjälp
  • sammansatta svårigheter ofta kräver insatser från fler professioner och verksamheter, både inom kommunen och utanför, t ex landstinget


Elevvårdsplan