Om Rösjöskolan‎ > ‎

Elevhälsan


Elevhälsan på skolan ombesörjer medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande.

Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och alla har tystnadsplikt. Om du eller ditt barn inte vill att något skall föras vidare så respekterar vi alltid detta.


Skolpsykolog Pär Andersson 

Pär Andersson är skolpsykolog och arbetar på Rösjöskolan vissa dagar i veckan. Arbetet består i att ge personalhandledning och
-konsultation, utbildning samt elev- och föräldrastöd. 


I uppdraget ingår även att samverka med ledning och övrig elevvård, göra observationer samt att, efter överenskommelse med vårdnadshavare, genomföra psykologutredningar av enskilda barn.  

Arbetstider: måndag, torsdag och fredag ojämna veckor
Telefon: 08-594 96 705


Skolsköterska Charlotte Hagert

Charlotte Hagert, skolsköterska, arbetar med socialmedicinsk inriktning med hänsyn till skolans fysiska och psykolsociala miljö genom att
  • förebygga ohälsa och olyckor
  • fungera som informatör, stödperson och rådgivare utifrån medicinsk kompetens till elever, personal och föräldrar
  • erbjuda hälsoundersökningar och samtal enligt Socialstyrelsens fastställda riktlinjer
  • organisera och medverka vid skolläkarmottagning
  • erbjuda och utföra vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram
  • förhindra smittspridning enligt Smittskyddslagen
  • undersöka, bedöma, behandla elev och vid behov hänvisa vidare
  • värna om elevens arbetsmiljö
Arbetstider: måndag-fredag
Telefon: 08-594 96 707
E-post: chaha_s@edu.sollentuna.se

Skolläkare Ann-Charlotte Nygren 

Ann-Charlotte Nygren arbetar som skolläkare på Rösjöskolan och har mottagning en gång i månaden. Kontaktas via skolsköterskan.