Om Rösjöskolan‎ > ‎

Kvalitetsarbete

Rösjöskolan bedriver ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete genom planering, uppföljning och utveckling. Alla delar av skolan, från skolledning till lärare och övrig personal, elever och föräldrar är involverade i processen.

Arbetsplan

I arbetsplanen skriver vi fram skolans prioriterade mål, hur vi ska arbeta för att nå dem och hur de ska utvärderas. Arbetsplanen revideras varje läsår och ska ses som ett resultat av det föregående årets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Kvalitetsredovisning

I skolans kvalitetsredovisning följer vi upp skolans verksamhet under läsåret, utvärderar och analyserar utfall och resultat.