Rösjöskolan i Sollentuna erbjuder förskola, skola och fritids. På förskolan finns tre avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för äldre. I skolan finns 18 klasser från skolår 1-6, två förskoleklasser och sex klasser inom grundsärskolan. Större delen av undervisningen sker i elevernas ”hemvist” på skolan. Där finns också fritidslokaler för de yngre. Ofta finns möjlighet att dela klassen vid t.ex. bild, slöjd och no, vilket gör att eleverna kan arbeta i mindre grupper, halvklass.


Många elever inom särskolan har en tillhörighet i en grundskoleklass och deltar i så stor utsträckning som möjligt i klassens aktiviteter.


Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och erfarenheter av natur och friluftsliv. Redan i förskolan arbetar man med Mulle- och Knytteverksamhet. Eleverna i förskoleklasserna och särskolan har simning varje vecka och sommar som vinter genomförs lektioner och olika aktiviteter i naturen runt skolan. Vi har egen skridskobana, skidor att låna, man fiskar och gör utflykter för att studera växt- och djurliv. De äldre eleverna åker på lägerskola med övernattning i tält.