Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

Rösjöskolans förskola
Kaplansbacken 4
192 52 Sollentuna
08-579 225 95
Skolledning:

Rektor Kennet Fröjd 08-579 229 42 snb943@edu.sollentuna.se
Bitr rektor (grundskolan) Eva Axelsson
08-579 229 49
evaxe_s@edu.sollentuna.se
Bitr rektor (särskolan) Anneli Karlsson08-579 229 63karls_s@edu.sollentuna.se
Bitr rektor (förskolan) Titti Rylander08-579 229 44tiryl_s@edu.sollentuna.se

Reception:    
Mikael Wikström
08-594 96 701 miwik_s@edu.sollentuna.se
   
HR:    
Erika Lönn
08-579 229 45 erlom_s@edu.sollentuna.se
     
Vaktmästeri:    
Guillerma Silva, vaktmästare     08-579 229 50 guisi_s@edu.sollentuna.se  
 
Sjukanmälan:    
Sker via skolplattformen/infomentor    
     
Elevhälsan:    
Maria Andrén, specialpedagog  08-579 23 091suh684@edu.sollentuna.se 
Pär Andersson, skolpsykolog     08-594 96 705 paand_s@edu.sollentuna.se
Karin Durelius, kurator08-579 23 029sze907@edu.sollentuna.se
Charlotte Hagert, skolsköterska 08-594 96 707     chaha_s@edu.sollentuna.se
Jero Mirman, skolläkare Kontaktas via skolsköterskan  
Maria Livåg, speciallärare 08-579 23 191suk279@edu.sollentuna.se
Linda Hamrin, speciallärare sij051@edu.sollentuna.se

 
   
Rösjöskolans förskola:
 
Bitr rektor Titti Rylander 08-579 225 95, 08-579 229 44 tiryl_s@edu.sollentuna.se
Gullvivan 08-579 225 81
Violen 08-579 225 82
Näckrosen 08-579 225 83
Smörblomman 08-579 225 84
Tussilago 08-579 225 85
Lotus 08-579 225 86
Förskolans kök 08-579 225 87
     
Fritidshem:  
Torpet 08-594 96 708, 073-915 17 08 Nishti Abbasi
Slottet 08-594 96 709, 073-915 17 09
Kvarnen 08-594 96 710, 073-915 17 10 Shima Ameri
Rösjögården 08-594 96 726, 0762-696 232Anna Norrbom

     
Förskoleklasser:  
Gul 08-594 96 735, 073-915 17 23 Tine Sandin
Röd 08-594 96 736, 073-915 17 25 Alma Eriksson
Grön  Pia Adriansson
   
Klassföreståndare:
 
Se särskild sida för avdelning/klass    
     
Övriga lärare:
 
Marie-Ann Werdler, TIL åk 1 och 2   mawer_s@edu.sollentuna.se 
Pia Lindahl, SVA   pilin_s@edu.sollentuna.se 
Linda Persson, Idrott   liper_s@edu.sollentuna.se
Anna Norrbom, Idrott/Simning   anorr_s@edu.sollentuna.se 
Mattias Hillbom , Idrott  
Erik Larsson, Idrott sep581@edu.sollentuna.se
Madelene Egerfält, Bild   maege_s@edu.sollentuna.se
Lotta Granath, Bild   anygr_s@edu.sollentuna.se
Maria Samuelsson, Musik   syp620@edu.sollentuna.se 
Cecilia Hage, Musik   sry826@edu.sollentuna.se 
Pernilla Halve, Slöjd   pehal_s@edu.sollentuna.se 
Daniel Säfström, Slöjd
dasaf_s@edu.sollentuna.se
Ulla-Karin Landin, Logoped    sfs182@edu.sollentuna.se
     
Skolbibliotek:    
Behnam Abar beaba_s@edu.sollentuna.se  
     
Skolrestaurang: 08-594 96 711  
David Falkswf205@edu.sollentuna.se 
Per Wiksten pewik_s@edu.sollentuna.se   
Zhivka Ovcharova ssl742@edu.sollentuna.se  
Rasa Skirmantaite sin465@edu.sollentuna.se