Förälder‎ > ‎

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som du vill framföra? 

Kontakta i första hand den personal på Rösjöskolan som klagomålet berör. Genom dialog och samarbete kan vi ofta lösa problem och missuppfattningar. Du hittar e-postadresser och i vissa fall telefonnummer till personalen under fliken Kontakt eller Avdelning/klass.

Du kan också framföra klagomål till skolledningen. Du hittar kontaktuppgifter bakom fliken Kontakt eller så nyttjar du skolans e-postadress (info@rosjoskolan.se).