Förälder‎ > ‎

Olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB.

Försäkringen omfattar bland annat alla kommunens barn och ungdomar. 

Eftersom det finns en preskriptionstid är det viktigt att snarast anmäla en skada. Efter preskriptionstiden får man ingen ersättning. Lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.

I försäkringsbeskedet finns en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. 

För mer info se kommunens hemsida.

Via länken hittar du mer information och dokument t.ex. försäkringsbesked. Länk till Stockholmsregionens Försäkrings AB