Förälder‎ > ‎

Ansökan om plats

Förskolan

Ansökan om plats på vår förskola sker på kommunens sida Att välja barnomsorg och kommunens gemensamma barnomsorgskö.

Observera att det finns en uppsägningstid på två månader och att uppsägning av barnomsorg också sker via Att välja barnomsorg.

Se även Rätt till barnomsorg och Regler och avgifter på kommunens hemsida.

Fritidshemmen

Ansökan om plats på våra fritidshem (skolår 1-3) och Rösjögården (skolår 4-6) sker efter att eleven fått en skolplacering. Ansökan sker genom val på kommunens sida Val av fritidshem.

Observera att det finns en uppsägningstid på två månader och att uppsägning av barnomsorg också sker via Val av fritidshem. För elever i åk 3 sägs platsen upp automatiskt 31 juli. Om du önskar plats på fritids i åk 4 måste ny ansökan göras. 

För elever mottagna i särskolan hänvisar vi till särskild ansökan i pappersform:

Se även Regler och avgifter på kommunens hemsida.

Förskoleklassen och grundskolan

Ansökan om plats till förskoleklass och grundskolan i samband med läsårsstart görs under skolvalsperioden på kommunens sida Val av skola.

Det går också bra att ansöka om plats till förskoleklass och grundskolan utanför skolvalsperioden. Detta görs via kommunens sida, Val och byte av skola.

Grundsärskolan

För mer information beträffande ansökan till vår grundsärskola hänvisar vi till bitr rektor Kennet Fröjd.


Osäker på hur du ska göra?
Hör av dig till skolans expedition på 08-594 96 700 alternativt maila skolan på