Elev‎ > ‎

Elevråd

Elevrådet består av representanter från alla klasser i grundskolan, grundsärskolan och förskoleklasserna.
 

Sammankallande:Mötestider höstterminen 2016 (kl. 9.00-9.30)

19 september
13 oktober
8 november
30 november
15 december