Avdelning/klass‎ > ‎Fritidsavdelningar‎ > ‎Slottet‎ > ‎

Om Slottet

På Slottets fritidshem går elever från klasserna 1c, 2c och 3c.


Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och respektera varandra. Vi försöker skapa en glädjefull och meningsfull tid på fritidshemmet genom att erbjuda eleverna varierande aktiviteter som de får möjlighet att prova på. Vi har t ex tillgång till gymnastiksalen minst tre gånger i veckan. Två vuxna leder aktiviteten och de utgår från barnens önskemål. Andra aktiviteter kan vara schack, pyssel, läsning i biblioteket och varierande aktiviteter i en närliggande park eller på Sportfältet. Många av aktiviteterna gör vi tillsammans med eleverna från Kvarnen och Torpet. Detta gör att eleverna lär känna de flesta i sin åldersgrupp på skolan och det tror vi kan öka tryggheten och minska negativa sociala mönster som kan uppstå. Vi tror att eleverna mår bra av att leka ute i den friska luften efter en lång skoldag inomhus. Vi satsar därför mycket på uteaktiviteter.

På måndagar och fredagar har vi fasta aktiviteter. På måndagar är det alltid ”utedag” och på fredagar "önskedag". Eleverna får på fredagen välja på några aktiviteter som de själva gett förslag på, det kan vara t ex filmvisning med popcorn, disco, leksaksdag eller bingo.

Tisdag-torsdag kl. 15.00-16.00 har vi aktiviteter tillsammans med Torpet och Kvarnen. Aktiviteterna ändras under läsårets gång utifrån elevernas önskemål och årstiden.

I entrén på Slottets fritidshem hänger en Aktivitetstavla med "magnet-pluppar" som har elevernas namn på sig, samt namn på aktiviteter. Efter mellanmålet får eleverna välja vilken aktivitet de vill delta i och flyttar sin "plupp" till den aktiviteten. De som inte vill vara med på någon av dessa aktiviteter sätter sin "plupp" på Pass. Då får man leka fritt ute på skolgården.

När man hämtar sitt barn kan man gå direkt till Aktivitetstavlan och se var barnet befinner sig. När eleven går hem ska han/hon flytta sin "plupp" till "hemgång"-rutan.

Vi vill att eleverna och även föräldrarna ska känna sig delaktiga i vår fritidshemsverksamhet. Förutom att eleverna får komma med önskemål på olika aktiviteter, så vill vi gärna att både elever och föräldrar kommer med idéer, tankar och synpunkter på vår verksamhet.