Avdelning/klass‎ > ‎Fritidsavdelningar‎ > ‎Kvarnen‎ > ‎Sommaren 2012‎ > ‎

Aktiviteter

Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra barnen till att vara ute och röra på sig, så mycket som möjligt. Därför har vi utelek med bandy, fotboll och andra lekar (beroende på väder) och vi är i idrottssalen och leker. Inomhus väljer barnen bland mängder av aktiviteter. Varje termin finns ett schema som visar vad vi gör just nu. Lovaktiviteter lämnas ut separat veckan före lovet.