Hajar-nypon

HAJTEMA

 

 

 

 

Två barn är lika långa som leopardhajen

 

 

 

 Tre barn är lika långa som hammarhajen

 

Fyra barn och Sabines smalben är lika långa som en vithajshona.

Comments