Arkiv‎ > ‎

Så arbetar vi för ordning, trivsel och studiero på Rösjöskolan

Rösjöskolan ska vara en skola där alla känner sig välkomna. Personal, elever och föräldrar måste gemensamt arbeta för en positiv atmosfär.

Illustrationerna är gjorda av klass 5A och 5B läsåret 2010/2011

Vi förväntar oss av alla - barn och vuxna

Ett gott uppförande

genom att
 • vara vänlig, artig och hjälpsam mot alla i skolan
 • använda ett vårdat språk
 • följa våra gemensamma regler

Ansvar för det dagliga arbetet

genom att
 • göra sitt bästa
 • passa tider
 • ta med nödvändig utrustning

Ansvar för skolans miljö

genom att
 • vara rädd om skolans och andras ägodelar
 • vara aktsam om skolan och skolgården
 • berätta för personal om något gått sönder eller har förstörts

Alla vuxna på Rösjöskolan ska

 • främja barns och elevers lika rättigheter
 • förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
Ingen vuxen ska tolerera övergrepp och kränkningar av något slag i skolan

Rösjöskolan är Olweuscertifierad

Vi arbetar enligt Olweusprogrammet för att skapa en lugn och trygg skolmiljö och för att motverka mobbning och antisocialt beteende.

Klassens regler mot mobbning

 • Vi ska inte mobba andra
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
 • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan


Ordningsregler

För att undvika olyckor under skoltid

 • är all snöbollskastning, cykling, inlines och skateboardåkning förbjuden inom skolans område
 • måste elever som lämnar skolans område ha tillstånd av skolans personal

Dessutom

 • ska värdesaker inte tas med till skolan, eftersom ingen ersättning utgår vid ev. stöld eller förstörelse
 • ska mobiltelefon helst lämnas hemma, om den finns i skolan ska den vara avstängd
 • ska godis lämnas hemma
 • är alla raster uteraster
 • produkter som innehåller nötter i någon form får inte tas med till skolan på grund av allergier


Åtgärdstrappa

Åtgärdstrappan anger påföljder som skolan kan tillämpa. Åtgärden kan variera något beroende på förseelsens allvar, men följer i stort sett denna trappa:
 1. Tillsägelse (samt om det är möjligt ersätta, ursäkta, återställa)
 2. Samtal elev-personal
 3. Vårdnadshavare kontaktas
 4. Samtal elev-personal-vårdnadshavare
 5. Samtal med rektor