Aktuellt‎ > ‎

Vinnare!

Vi är omåttligt stolta och glada över att Sollentuna Pedagogpris denna gång tilldelats lärare och assistenter i klass 1-6D på Rösjöskolan. Ett stort grattis till ansvarig pedagog Kerstin Montalto, gruppledare Anneli Karlsson samt assistenterna Sanna Andersson, Charlie Bergman, Fatima Blomqvist, Giovanni Casula, Cecilia Fogelberg, Mattias Hildén, Rosie Högkvist, Linda Persson och Emelie Petersson. Vilket fantastiskt arbete ni utför!

Juryns motivering

"Pedagogpriset tilldelas lärarteamet i särskolans TBA-klass på Rösjöskolan för deras engagerade och hängivna arbete. Den pedagogiska metoden, TBA (tillämpad beteendeanalys), är en evidensbaserad metod som avsevärt höjer autistiska barns motivation och lärande, och därmed förbättrar livsvillkoren in i vuxenlivet. De pedagogiska målen och lärandet anpassas efter varje barns förutsättningar och barnen stärks att ta nya kliv i sin inlärning. Modern informationsteknologi används som ett självklart hjälpmedel.

Lärarteamet, som har en fantastisk förmåga att ständigt betona det positiva och hitta nya vägar till kunskap, leds av Kerstin Montalto. Kerstin är en föregångare inom arbetet med autistiska barn och lyfts ofta, tillsammans med lärarteamet, fram som ett föredöme och inspiration för andra skolor."


Med Sollentuna Pedagogpris vill barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma framgångsrika insatser inom de kommunala och fristående skolorna. Utmärkelsen, som delades ut för första gången 2009, tilldelas lärare som med nytänkande och kreativitet i sitt pedagogiska arbete medverkat till att förbättra elevernas resultat. Resultatet av insatserna återförs sedan till skolan och utvecklas vidare.

Läs mer om Sollentuna pedagogpris på kommunens hemsida.


På bilden de pristagare som hade möjlighet att närvara vid prisutdelningen: Kerstin Montalto, Rosie Högkvist, Anneli Karlsson och Cecilia Fogelberg.