Aktuellt‎ > ‎

Våga Visa besöker Rösjöskolan

skickad 13 okt. 2011 12:46 av Okänd användare   [ uppdaterad 13 okt. 2011 13:07 ]
Under veckorna 42 och 43 gästas vi av observatörer från Våga Visa som ska se hur vi arbetar och hur vår verksamhet fungerar. All verksamhet berörs, förskola, grundskola (inkl förskoleklassen) och särskolan. 

Våga Visa är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet. I samarbetet deltar kommunerna Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. Samarbetet startade 1998 med observationer i grundskolan. Metoder och innehåll har sedan utvecklats.

Våga Visa innehåller tre delområden:

  • självvärderingar
  • observationer
  • kundundersökningar
Våga Visa ska:
  • utgå ifrån ett medborgarperspektiv
  • stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
  • ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling
  • ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor
  • utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen
  • bidra till ökad måluppfyllelse.

Inom Våga Visa leds genomförande av utvärderingen av medarbetare från andra kommuner än den som utvärderas. Efter en observationsperiod på två veckor, utarbetas en rapport som redovisas för förvaltningsledning och den berörda verksamheten. Utifrån rapporten utvecklar berörd enhet en åtgärdsplan som syftar till att förbättra identifierade utvecklingsområden.

Mer information om VÅGA VISA finns på www.nacka.se/vagavisa.

Comments