Aktuellt‎ > ‎

Sollentuna pedagogpris

skickad 16 jan. 2012 12:22 av lomal_s@edu.sollentuna.se   [ uppdaterad 18 jan. 2012 10:59 ]
Lärare och assistenter i klass 1-6D har i dagarna blivit nominerade till Sollentuna pedagogpris.
Föräldrar till eleverna i klassen har lämnat in nomineringen och deras motivering följer här:


Kerstin Montalto har varit föregångare genom att tidigt införa och utveckla tillämpad beteendeanalys (TBA) som pedagogisk metod för autistiska barn i Sollentuna. Hon insåg tidigt värdet av TBA, en evidensbaserad pedagogisk metod som genom forskning visat sig signifikant höja autistiska barns motivation, lärande och därmed förbättra livsvillkoren in i vuxenlivet. Hon har tillsammans med ett hängivet team fått arbetssättet att fungera i praktiken i Rösjöskolans särskola.
  Varje barn ses som en individ och lärandet anpassas efter vars och ens förutsättningar. De pedagogiska mål som gäller omvandlas för varje barn till en individuell plan, som tydliggör steg för steg i inlärningstrappan och dokumenteras mycket noggrant. Arbetssättet bygger på positiv motivation och våra barn blir förstärkta i att ta nya kliv i sin inlärning, trots många svårigheter.
  Vi är imponerade av lärarteamets engagemang och ständiga vilja att betona det positiva och hitta nya vägar till kunskap. När så är lämpligt integreras barnen i TBA-klassen i Rösjöskolans grundskoleklasser. På så vis skapas bred förståelse hos alla barn för olikhet som en styrka. Den goda stämningen smittar av sig på barnen och skapar trygghet och glädje som befordrar inlärning.
  Modern informationsteknologi används som ett självklart hjälpmedel och ger därmed värdefulla alternativa vägar för uppbyggnad av kunskap och färdigheter. Våra barn har stora svårigheter och filosofin är att de just därför behöver bästa möjliga teknik. "Active Board" (skrift på vita tavlan överförs till individuell PC) är självklart i klassrummet. I den motiverande, omväxlande och genomtänkta pedagogiken ingår IT-hjälpmedel naturligt. Inställningen till att beställa och pröva nya dataprogram som passar varje barns behov är alltid positiv.
  Lärarteamets arbete i Rösjöskolans TBA-klass är känt i hela Storstockholm och lyfts ofta fram som ett föredöme och inspiration för andra skolor som gärna kommer på studiebesök. Vi vill varmt rekommendera hela lärarteamet: ansvarig pedagog Kerstin Montalto, gruppledare Anneli Karlsson samt assistenterna Sanna Andersson, Charlie Bergman, Fatima Blomqvist, Giovanni Casula, Cecilia Fogelberg, Mattias Hildén, Rosie Högkvist, Linda Persson och Emelie Petersson som mottagare av Sollentuna Pedagogpris.


Föräldrar till elever i Rösjöskolans klass 1-6D, särskolans TBA-klass, genom Ylva Tilander, klassens representant i föräldrarådet


Med Sollentuna Pedagogpris vill barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppmärksamma framgångsrika insatser inom de kommunala och fristående skolorna. Utmärkelsen, som delades ut för första gången 2009, tilldelas lärare som med nytänkande och kreativitet i sitt pedagogiska arbete medverkat till att förbättra elevernas resultat. Resultatet av insatserna återförs sedan till skolan och utvecklas vidare.

Läs mer om Sollentuna pedagogpris på kommunens hemsida.

Vi på Rösjöskolan gratulerar våra nominerade medarbetare! Prisutdelningen äger rum i samband med Skolmässan på Stinsens köpcentrum, lördag 21 januari, kl 13.00.