Välkomna till terminens första skoldag måndagen den 22 augusti. Samling kl. 8.30 i klassrummen.