Aktuellt‎ > ‎

Säkrare trafiksituation utanför Rösjöskolan

skickad 21 sep. 2012 06:27 av Okänd användare   [ uppdaterad 21 sep. 2012 07:05 ]
Trafik- och fastighetskontoret tillsammans med Plan- och fastighetsavdelningen kommer inom kort att påbörja ett arbete för att säkra trafiksituationen utmed Ribbings väg och då framför allt utanför Rösjöskolan. Bland annat kommer Ribbings väg att smalnas av för att sänka hastigheten, tydlig markering i gatan kommer att uppmärksamma bilisterna på att de åker förbi en skola och trottoarerna kommer att breddas och få en högre kantsten (ökad nivåskillnad mellan gata och trottoar).  Träd kommer att planteras på den breddade trottoaren och räcken kommer att sättas upp på vissa ställen.

Beträffande vägen in till vårt nya skolhus, den fd byggvägen, så kommer kontakt tas med HSB som äger vägen och vårt förslag är att sätta upp något typ av farthinder för att säkra skolvägen för gångtrafikanterna. Trottoaren ska återställas .

Arbetet från Trafik- och fastighetskontoret kommer att påbörjas inom kort, så fort allt är färdigplanerat. Under byggtiden kommer det att skapa en del oreda så vi uppmanar alla bilister att ta det lugnt och visa hänsyn och tålamod. 

Observera att stopp eller parkering på trottoaren är förbjudet. Kommunen kommer framöver att uppmärksamma och bevaka trottoaren utanför Rösjöskolan särskilt. Bötesbeloppet för 800 kr. Använd vår parkeringsficka för på- och avstigning eller parkeringsplatserna utmed Ribbings väg om ni behöver lämna bilen och gå in på skolan.
Comments