Aktuellt‎ > ‎

Rösjöskolan anmäld

skickad 12 nov. 2013 00:11 av Okänd användare
Rösjöskolan utreder förnärvarande en anmälan som kommit till Skolinspektionen beträffande kränkande behandling och våld mot en elev. Vårt yttrande ska vara myndigheten tillhanda den 18 november. Rektor har utrett ärendet och fattat beslut att inte vidta några särskilda åtgärder under handläggningen. Skolinspektionens beslut kommer att följas upp och meddelas på skolans hemsida.
Comments