Aktuellt‎ > ‎

Rektors julbrev

skickad 21 dec. 2011 08:10 av Okänd användare

Höstterminens avslutning går i vitt. Snön som nu stämningsfullt faller kunde inte ha kommit mer lägligt.

När vi nu lägger hösterterminen 2011 bakom oss så kan vi alla, elever, personal och föräldrar, sträcka lite extra på oss. Vår verksamhet har lovordats och särskilt vårt arbete med trygghet och studiero har lyfts fram som ett gott exempel. När Våga Visa observerade skolans alla verksamheter så lyfts genomgående vårt arbete med vår gemensamma värdegrund fram. Det är riktigt roligt att läsa. Naturligtvis finns det utvecklingsområden också, framförallt kring de nya kursplanerna, bedömning och annan pedagogisk dokumentation.

På skolan har vårt arbete med IKT (informations- och kommunikationsteknik) tagit stora steg med bl a nya datorer till åk 1. I samband med terminstarten kommer åk 2 och eleverna i särskolan att få sina datorer och i vissa fall Ipads. Vår nya samarbetsmiljö i Google gör det möjligt för oss att dela dokument med elever och till våren kommer vi att börja arbeta med Unikum, ett verktyg för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling med IUP och skriftliga omdömen. Mer information kommer under våren.

Skolrestaurangen har under hösten fått en ny ledning i form av Ljuba, vår nye kökschef. Rösjöskolans skolmat ska till övervägande del tillagas från grunden och förutom de näringsriktiga kraven även ge våra elever en referens till vad god och nyttig mat är. Eleverna har tillfrågats via en matenkät om vad de tycker om skolmaten och resultatet kommer att presenteras så fort alla lämnat sina svar, men med 127 svar så är andelen elever som tycker att skolmaten smakar gott ofta eller alltid 80%! Endast två procent tycker att skolmaten aldrig är god. Vi återkommer med alla siffrorna när alla elever haft möjlighet att besvara enkäten.

Bygget av nya skolhuset fortgår och planerad inflyttning för i första hand särskolan är 1 april 2012. Övriga verksamheter kommer sedan att följa efter fram till augusti 2012 då huset ska vara helt inflyttat. Våra kakelplattor som alla elever på skolan har varit med om att ta fram är nu färdigpackade och ska överlämnas till bygget i januari. De kommer att pryda vårt nya trapphus och representera eleverna som gick på skolan under byggtiden.

En god jul och ett gott nytt år från all personal och skolledningen genom


Mikael Gustafsson
RektorNågra viktiga datum för vårterminen 2012

9 januari         Hela skolan (inkl fritids) är stängd, studiedag för personalen

23-27 januari Vår utvecklingssamtalsvecka, inga ledigheter beviljas. Försök att hålla så ledigt som det går på em- och kvällstid

27 feb-3 mars Sportlov

19 mars         Hela skolan (inkl fritids) är stängd, studiedag för personalen

10-13 april     Påsklov

18 maj         Lovdag (klämdag)

13 juni     Skolavslutning

Comments