Aktuellt‎ > ‎

Rektorsbrev februari

skickad 6 feb. 2012 07:34 av lomal_s@edu.sollentuna.se   [ uppdaterad 6 feb. 2012 07:35 ]
Sollentuna den 6 februari 2012


I februarikylan kommer här några ord från rektor.

Allt sedan terminen startade har vi, med några få dagars undantag, haft vår skridskobana igång. Förutom på idrottslektioner och fritids så utnyttjas även raster till skridskoåkning. Vår skridskobod är välutnyttjad och gör det möjligt för alla att delta.

I veckan avslutas de sista utvecklingssamtalen och alla elever på Rösjöskolan ska nu ha en ny individuell utvecklingsplan (IUP). Inför utvecklingssamtalen skickades skriftliga omdömen ut. Dessa omdömen har hittills skiftat en del i form och innehåll mellan olika ämnen och årskurser. Under vårterminen kommer vi att införa ett webbaserat system (Unikum) för att samordna och skicka ut omdömen, indivduella mål mm. Ett tiotal elever och deras föräldrar har redan nu i januari fått testa verktyget och de första kommentarerna har varit genomgående positiva. Jag återkommer senare i vår med mer information om hur vårt arbete fortskrider och hur ni som föräldrar kommer att påverkas framöver.

Vårt nya skolhus är snart färdigt. Vi kommer att få tillgång till huset i början av april. Efter det kommer arbetet att fokuseras på den yttre miljön där nya lekplatser och en ny väg ska byggas. Allt ska vara helt färdigt till skolstart i augusti. Skolhuset kommer att invigas måndagen den 16 april kl 15, en särskild inbjudan kommer senare i vår. I samband med invigningen kommer vi också att ha vernisage på våra dekorerade kakelplattor som eleverna designat och som nu är uppsatta på vägg i det nya skolhuset.

Den senaste veckan har Sollentuna skolornas IKT-satsning diskuterats i riksmedia i TV, radio och tidningar. Vår 1:1 satsning i kombination med metoden "Skriva sig till läsning" där elever i de yngsta klasserna använder datorer eller Ipads för att skriva istället för traditionell skrivning med penna och papper har upprört vår utbildningsminister och andra. Datorn har ställts mot blyertspennan och debatten har snurrat vidare utan någon egentlig förankring i den verksamhet som vi bedriver i kommunen. Detta är fakta: fyra kommunala skolor har varit först ut med att förse sina elever med datorer genom den nya 1:1-upphandlingen som var klar i somras. Rösjöskolan är en av dessa fyra skolor. Flera skolor arbetar med "Skriva sig till läsning" vilket innebär att datorer används framför penna och papper de första skolåren. Rösjöskolan är inte en av dessa skolor även om våra elever i årskurs 1 använt sina datorer flitigt den senaste tiden. Det finns en kort text på skolans hemsida om min och skolans syn på ny teknik i skola, läs den gärna.

I pressen kunde vi i januari  också läsa att svenska elever får för lite matematik. Ett lärarförbund hade undersökt hur många timmar matematik en elev får under sin grundskoletid och kommit fram till att många skolor hade för få matematiklektioner. Skollagen säger att en elev under sina nio år i grundskolan ska ha ca 900 timmar matematik. På Rösjöskolan får eleverna i snitt 110 timmar matematik per läsår. I kombination med Edsbergsskolans årkurser hamnar vi på 980 timmar, nästan ett läsår mer matematik än vad skollagen anger.

Med snö och kyla blir trafiksituationen utanför skolan på morgonen än mer besvärlig. Använd vår avlämningsficka men parkera inte, stanna bara för att lämna av barn och åk sedan försiktigt vidare. Framför allt, ta det lugnt och var mycket uppmärksamma. Är temperaturen under 10 grader har vi inte skolpoliser på plats.

Avslutningsvis vill jag uppmanar alla att komma på föreläsningen om vikten av rörelse med Susanne Wolmesjö. Hon kommer till Rösjöskolan tisdagen den 6 mars kl 18.30 och kommer att tala om rörelse och lärande och hur det hänger ihop.

Varma hälsningar från er rektor,

/ Micke
Comments