Aktuellt‎ > ‎

Kura gryning

På måndagen den 14 november inleder vi på Rösjöskolan dagen med ”Kura gryning”. Detta sker i samband med att Nordisk biblioteksvecka infaller 14-20 november. Kura gryning innebär att vi, samtidigt som en mängd andra skolor i Norden, högläser i gryningen, ur årets utvalda text. Temat för i år är Humor i Norden.

Nordisk biblioteksvecka firas på nordiska bibliotek i år för 15:e gången. På biblioteken är den stora händelsen under veckan ”Kura skymning”. Tanken bakom denna går att läsa om på hemsidan för Nordisk biblioteksvecka:

Liksom i gamla tider skulle människor samlas i skymningen på alla Nordens bibliotek för att läsa och lyssna till spännande och goda berättelser ur nordisk litteratur – muntlig eller skriftlig. Det blev naturligt att tänka sig att ett sånt evenemang skulle förläggas till årets mörkaste tid, i början av november. Vid en och samma tid en bestämd kväll skulle det elektriska ljuset i biblioteken släckas ner, och i skenet från levande ljus skulle en omsorgsfullt utvald text – densamma överallt i Norden - läsas högt för dem som samlats. Namnet på aktiviteten var givet, hämtat ur gammal nordisk tradition: Kura skymning; Skumringstid; Í skýmingini; Skumringstime; Í ljósaskiptunum; Eahketveaigin; Taarsiarsaartalernera; Iltahämärässä. (Vad som är vilket språk överlämnar vi härmed till er läsare att själva reda ut.) Texten för högläsningen skulle helst också finnas översatt till så många av språken i Norden som möjligt.