Aktuellt‎ > ‎

Klargörande om skolans tillsynsansvar utanför skoltid

skickad 24 mars 2011 11:05 av Okänd användare
Rösjöskolans skoldag börjar 8.10. För de elever som inte har fritidsplats i åk 1-3 samt för alla elever i åk 4-5 så gäller att skolans tillsynsansvar startar 10 minuter innan, dvs kl 8.00. Innan dess har skolan endast tillsynsansvar för de elever som har fritidsplats. Efter skoldagens slut upphör skolans tillsynsansvar 10 minuter efter
sista lektionspasset för de elever som inte är inskrivna och deltar i fritidshemmens verksamhet. Tiden innan 8.00 och 10 minuter efter sista lektionen ligger tillsynsansvaret hos föräldrarna/vårdnadshavarna.
Comments