Aktuellt‎ > ‎

Fritidshemmens dag tisdag 13 maj

skickad 11 maj 2014 13:09 av Eva Axelsson   [ uppdaterad 22 maj 2014 02:46 av lomal_s@edu.sollentuna.se ]

Detta uppmärksammar Rösjöskolan genom att ha olika gemensamma aktiviteter för fritids under eftermiddagen. 

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinui­tet i barns utveckling och lärande. Fritidshemmet ska erbjuda barn en meningsfull fritid med verksam­het som är trygg, rolig och stimulerande.

På fritidshemmet kan eleverna pröva och utveckla sin fysiska, psy­kiska och sociala kompetens. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin identitet. 

I år är första gången Rösjöskolan deltar i fritidshemmens dag som uppmärksammas över hela landet. Aktiviteter utomhus där eleverna får träna samspel, utmanas i sitt lärande och att samarbeta erbjuds.

Eleverna har också varit delaktiga då de hjälpt till med olika förberedelser inför dagen.

Vi hoppas på en härlig dag utan regn.

Eva Axelsson och Ulla Backman

Comments